Back to top

 

Dragi študenti, profesorji,

kolegi in prijatelji,

 

Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete (OHK FF) izpolnjuje potrebe svojih študentov, profesorjev in raziskovalne skupnosti s široko  paleto knjižničnih storitev, ki jih ponuja 18 oddelčnih knjižnic, zaradi česar je največja fakultetna knjižnica v Sloveniji in peta največja v državi. Je glavna  raziskovalna knjižnica Univerze v Ljubljani s področja humanistike. Knjižnična zbirka šteje ok. 800.000 enot gradiva, hrani izjemne posebne zbirke,  redke knjige, zemljevide, glasbo itd. Nekatere knjige imajo status kulturnega spomenika. Dve knjižnici, na Oddelku za klasično filologijo in Oddelku za  azijske študije, sta s svojim gradivom v slovenskem prostoru celo edinstveni. Preko Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani (DiKUL) je študentom in  zaposlenim na Univerzi v Ljubljani (UL) na voljo več kot 20.000 e-revij, 170.000 e-knjig in najpomembnejše podatkovne zbirke svetovnih založnikov (Elsevier ScienceDirect, SpringerLink, Wiley, ACS, IEEE/IEL, IOS Press, JSTOR, Emerald, Sage, EBSCOhost, Taylor & Francis, Oxford University Press, Web of Science, Scopus ipd.). Do elektronskih virov lahko študenti in zaposleni na UL dostopajo z računalnikov fakultet, akademij, Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (CTK) in Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) ali preko oddaljenega dostopa (s poljubne lokacije ob katerem koli času). Osrednja humanistična knjižnica s svojo široko paleto storitev in bibliotekarji s specializiranimi znanji predstavlja odlično podporo študiju ter znanstveno-raziskovalni dejavnosti na Filozofski fakulteti.

 

Naziv:

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete - OHK FF
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana, Slovenija
e-pošta: info.ohk@ff.uni-lj.si

Vodja OHK FF mag. Priscila Gulič, prof. fil. in univ. dipl. bibl.
Pisarna vodje OHK FF tel.: +386 1 241 1392 
soba 518, 5. nadstropje
Uradne ure:

pon – pet 11-13

Predstojnik OHK FF doc. dr. David Movrin – KLF. Kabinet 329 
Oddelčne knjižnice OHK FF

Urniki

Poletni urniki