Back to top

 

 

Zaposleni v OHK FF

 

                       Foto: M. Rebolj

Ime in priimek

Knjižnica

E-naslov

Telefon

Živa Borak klasična filologija

ziva.borak@ff.uni-lj.si

(01) 241 1420

mag. Maja Božič

zgodovina

maja.bozic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1201

dr. Alojz Cindrič

sociologija

alojz.cindric@ff.uni-lj.si

(01) 241 1122

Urša Černič

pedagogika

ursa.cernic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1148

Neja Čop

anglistika

neja.cop@ff.uni-lj.si

(01) 241 1350

dr. Martina Frelih 

geografija

martina.frelih@ff.uni-lj.si

(01) 241 1234

Peter Grum

muzikologija

peter.grum@ff.uni-lj.si

(01) 241 1498

mag. Priscila Gulič​

pisarna vodje OHK FF

priscila.gulic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1392

dr. Tjaša Jug bibliotekarstvo

tjasa.jug@ff.uni-lj.si

(01) 241 1380

mag. Ana Juvančič Mehle

prim. in spl. jezikoslovje

ana.mehle@ff.uni-lj.si

(01) 241 1430

Tina Kavšek

psihologija

tina.kavsek@ff.uni-lj.si

(01) 241 1176

Marko Kitin

filozofija,

umetnostna zgodovina

marko.kitin@ff.uni-lj.si

(01) 241 1116

(01) 241 1220

mag. Jakob Klemenčič

umetnostna zgodovina

jakob.klemencic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1220

Ida Knez Račič

geografija

ida.knezracic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1250

dr. Seta Knop

primerjalna književnost

seta.knop@ff.uni-lj.si

(01) 241 1383

mag. Ana Marija Lamut

zgodovina

anamarija.lamut@ff.uni-lj.si

(01) 241 1492

mag. Maja Lipužič

anglistika

maja.lipuzic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1350

Andraž Magajna

etnologija

andraz.magajna@ff.uni-lj.si

(01) 241 1584

Lucija Miklič Cvek

geografija

lucija.mikliccvek@ff.uni-lj.si

(01) 241 1250

Kristina Pegan Vičič

anglistika

kristina.pegan-vicic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1352

Anka Polajnar

slovenistika

anka.polajnar@ff.uni-lj.si

(01) 241 1302

Marjeta Prelesnik Drozg

romanistika

marjeta.prelesnik@ff.uni-lj.si

(01) 241 1188

Kristina Pritekelj

slavistika

kristina.pritekelj@ff.uni-lj.si

(01) 241 1300

Andreja Puc

slovenistika

andreja.puc@ff.uni-lj.si

(01) 241 1302

Urška Skalicky

slavistika

urska.skalicky@ff.uni-lj.si

(01) 241 1300

Tina Sušnik

anglistika

tina.susnik@ff.uni-lj.si

(01) 241 1350

mag. Barbara Šatej

zgodovina

barbara.satej@ff.uni-lj.si

(01) 241 1200

Urška Šavc

slovenistika

urska.savc@ff.uni-lj.si

(01) 241 1300

Marjetka Ščelkov

filozofija

marjetka.scelkov@ff.uni-lj.si

(01) 241 1116

Metka Šorli

romanistika

metka.sorli@ff.uni-lj.si

(01) 241 1400

Tanja Šulak

pedagogika

tanja.sulak@ff.uni-lj.si

(01) 241 1148

Franc Saša Šumi

umetnostna zgodovina

saso.sumi@ff.uni-lj.si

(01) 241 1220

Danijela Udovič

arheologija

danijela.udovic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1538

Maja Vavtar azijske študije maja.vavtar@ff.uni-lj.si (01) 241 1450

Milena Vukić

psihologija

milena.vukic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1186

Mojca Žaberl

sociologija

psihologija

mojca.zaberl@ff.uni-lj.si

(01) 241 1123

(01) 241 1176

Damjana Žbontar Furlan

etnologija

damjana.zbontarfurlan@ff.uni-lj.si

(01) 241 1528