Back to top

Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete je največja fakultetna knjižnica in peta največja knjižnica v Sloveniji. Knjižnična zbirka obsega okoli 1 milijon enot gradiva, ki ga hrani na več lokacijah. Prve zbirke so na Filozofski fakulteti nastale že ob njeni ustanovitvi leta 1919. Knjižnične zbirke so hitro naraščale in v nekaterih knjižnicah se je že sredi osemdesetih let pojavljala prostorska stiska, ki smo jo reševali s postavitvijo lesenih omar na hodnikih, z zunanjimi prostori in v letu 2019 s pridobitvijo velikega skladišča v Zgornjih Jaršah pri Domžalah, ki je prostorsko stisko v precejšnji meri omililo. 

 

Knjižnično zbirko OHK FF sestavlja temeljna strokovna in znanstvena literatura s področja humanistike in družboslovja ter zbirke posebnega knjižničnega gradiva. Knjižnice Oddelka za klasično filologijo, Oddelka za azijske študije ter Oddelka za splošno in primerjalno jezikoslovje so s svojo knjižnično zbirko celo unikatne v slovenskem prostoru.

Posebne zbirke OHK FF sestavljajo zbirke, ki so razvrščene glede na vrsto gradiva, status zbirke, način darovanja zbirke in dragocenost ter starost gradiva. Najstarejše in najdragocenejše gradivo obsega več kot 200 enot, med drugim hranimo in skrbimo za Dalmatinovo Biblijo (1584), Bohoričeve Zimske urice (1584), Bellosztenëczev slovar Gazophylacium (1740), Vodnikove Pesme za pokušino (1806) in Kuharske bukve (1799), Prešernove Poezije (1847), Karadžićevo slovnico (1824), Cankarjeve prvotiske (od 1899. leta dalje) in še mnoge druge.