Back to top

 

Pohvale, pripombe, pritožbe

Veseli bomo vašega odziva. Izpolnite obrazec.

 

Vpis in članstvo

 

Spletni vpis med izrednim delovanjem OHK FF

Do preklica poteka v skladu s priporočili za zajezitev širjenja okužb vpis v knjižnice FF izključno elektronsko.

Redni študenti UL s statusom v študijskem letu 2019/20 se lahko včlanite preko spleta. Letno članarino ste že plačali ob vpisu na fakulteto.

Vsi ostali na e-naslov oddelčne knjižnice, v katero se želite vpisati, pošljite:

 • sken ali fotografijo izpolnjene in podpisane pristopne izjave,
 • sken ali fotografijo osebnega dokumenta, ki vsebuje tudi naslov stalnega bivališča (osebna izkaznica ali vozniško dovoljenje ali potni list), s podpisano naslednjo izjavo: Izjavljam, da dovoljujem uporabo priložene kopije osebnega dokumenta za namen urejanja članstva v knjižnicah OHK FF.
 • e-naslov, na katerega želite prejeti račun za spletno poravnavo članarine,
 • podatek o želenem trajanju članstva (izberete ga na podlagi cenika knjižničnih storitev),
 • geslo, ki ga boste uporabljali za storitev Moja knjižnica v sistemu COBISS in oddaljeni dostop (priporoča se močno geslo, sestavljeno iz vsaj šestih velikih in malih črk, številk in posebnih znakov).

Po prejemu vseh potrebnih podatkov in dokumentacije  vam bo računovodstvo FF izstavilo račun za poravnavo članarine na TRR.

 • Po izvedbi plačila pošljite potrdilo (dokaz) o nakazilu na e-naslov izbrane knjižnice.
 • Na podlagi prejetega potrdila bo knjižnica zaključila postopek vpisa in vam omogočila dostop do storitev OHK FF.

Za podaljšanje članstva v knjižnicah OHK FF pošljete eni od oddelčnih knjižnic:

 • sken ali fotografijo osebnega dokumenta s podpisano izjavo, da dovoljujete uporabo za namen urejanja članstva,
 • e-naslov za prejem računa za poravnavo članarine,
 • podatek o želenem trajajnju članstva.

Datum objave: 14. 7. 2020

 

Redni in izredni študenti FF UL se v OHK FF vpišete ob prvem obisku matične knjižnice oz. ene od oddelčnih knjižnic, kjer izpolnite pristopno izjavo (PDF, Word). Predložite študentsko izkaznico (ali potrdilo o vpisu) in osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču. Članarino ste poravnali že ob vpisu v letnik. Na začetku vsakega študijskega leta članstvo obnovite. Status rednega študenta vam omogoča brezplačen vpis tudi v knjižnice drugih fakultet UL ter v Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK) in Centralno tehniško knjižnico (CTK). Potrjena študentska izkaznica velja kot enotna knjižnična izkaznica v OHK FF in ostalih knjižnicah UL. 

Študenti doktorskega študija na FF ob vpisu v knjižnici predložite študentsko izkaznico (oziroma potrdilo o vpisu) ali odločbo o roku za oddajo doktorske disertacije ter osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču.

Študenti drugih fakultet UL se v OHK FF vpišete v eni od oddelčnih knjižnic. Predložite študentsko izkaznico (ali potrdilo o vpisu), osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču ter izpolnite pristopno izjavo (PDF, Word). 

Spletni vpis: Včlanitev (prvi vpis) v knjižnico OHK FF za študente UL s statusom, ki imajo digitalno študentsko identiteto, je možna tudi preko spleta. Letna članarina je že plačana ob vpisu na fakulteto.

 

Zaposleni na FF se vpišete v svoji oddelčni knjižnici. Predložite osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču, izpolnite pristopno izjavo (PDF, Word) in prejmete knjižnično izkaznico.   

Zaposleni na ostalih fakultetah UL se vpišete v eni od oddelčnih knjižnic OHK FF. Ob vpisu predložite osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču, dokazilo o zaposlenosti na UL, izpolnite pristopno izjavo (PDF, Word) in prejmete knjižnično izkaznico.

Ostali uporabniki (dijaki, študenti UL brez statusa, študenti drugih univerz, druge fizične osebe) za vpis v eni od oddelčnih knjižnic predložite osebni  dokument s fotografijo in podatki o bivališču. Ob vpisu v knjižnico izpolnite pristopno izjavo (PDF, Word), plačate članarino po veljavnem ceniku ter prejmete knjižnično izkaznico. Plačilo je možno le z gotovino. Mladoletne osebe od 16. leta dalje se vpišete v spremstvu staršev ali skrbnikov, ki podpišejo pristopno izjavo. Tuje fizične osebe brez stalnega bivališča v Sloveniji, ki niste študenti ali zaposleni UL, se vpišete v spremstvu poroka. 

Študenti na mednarodni izmenjavi na FF predložite študentsko izkaznico ter osebni  dokument s fotografijo in podatki o bivališču. Izpolnite pristopno izjavo za tuje študente in plačate članarino po veljavnem ceniku. Študenti na mednarodni izmenjavi na drugih fakultetah UL predložite tudi potrdilo o vpisu v knjižnico na fakulteti gostiteljici.

Pravne osebe za vpis predložite pooblastilo pravne osebe, ki vsebuje navedbo odgovorne osebe, seznam največ pooblaščenih 5 oseb, ki si bodo izposojale gradivo, izjavo, s katero se pravna oseba zavezuje, da bo pri uporabi knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov knjižnice spoštovala določila avtorskega prava in licenčnih pogodb ter uporabljala gradivo samo za nepridobitne, izobraževalne, raziskovalne in kulturne namene, uradni žig ustanove in podpis odgovorne osebe. Članarino plačate v računovodstvu FF. Pooblaščena oseba podpiše pristopno izjavo za pravne osebe. Pravne osebe, ki imate lastno knjižnico, si gradivo izposojate preko medknjižnične izposoje.  

Plačila članarine so oproščeni

 • člani od 16. do 18. leta starosti, 
 • brezposelne osebe (svoj status dokažejo s potrdilom območne enote ZZRS, ki ni starejše od enega meseca),
 • člani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 
 • zaposleni na FF in upokojenci FF, 
 • zaposleni na UL in drugih znanstvenih ustanovah po načelu vzajemnosti.