Back to top

NOVICE

 

vse novice

ŠTUDIJSKA OBVESTILA

 

vsa obvestila

ZAGOVORI

 

SREDA, 29.03.2023
Mara Muhič
Metodološki pristopi k preučevanju bilingvizma v poljskem in hrvaškem jezikoslovju
11:30, predavalnica 209C


SREDA, 29.03.2023
Bogdana Oblak
Možnosti uveljavljanja notranje učne diferenciacije in načela individualizacije pri pouku angleškega jezika v osnovni šoli
13:30, predavalnica Kabinet 420B


ČETRTEK, 30.03.2023
Ema Kmetič
Odnosna kompetenca pri šolskih svetovalnih delavcih
10:00, predavalnica Kabinet 125/c


ČETRTEK, 30.03.2023
Ajda Diaci
SLOVENSKA GEOGRAFSKA IMENA V ANGLEŠKIH PREVODIH SLOVENSKIH TURISTIČNIH BESEDIL
11:00, predavalnica Kabinet 30 - tajništvo


PETEK, 31.03.2023
Erika Škerlj
Povezava med tradicionalnimi moškimi spolnimi normami in odnosom do uživanja mesa
10:30, predavalnica Modra soba


PONEDELJEK, 03.04.2023
Luka Suhadolnik
Značilnosti mestnega toplotnega otoka pozimi v Mestni občini Ljubljana
13:30, predavalnica 019


TOREK, 04.04.2023
Miha Valant
Ljubljansko društvo Kazina in združenja za likovno umetnost na Kranjskem med leti 1848 in 1918
13:00, predavalnica 233


SREDA, 05.04.2023
Matjaž Regovec
Jungova podoba boga med simbolnim in predsimbolnim
13:00, predavalnica Modra soba


ČETRTEK, 06.04.2023
Klara Hudournik
Igrifikacija pri poučevanju španščine kot tujega jezika pri starejših odraslih
12:00, predavalnica 410


ČETRTEK, 06.04.2023
Katarina Kristan
Primerjava prenovljenih prevodov Pike Nogavičke v slovenščini
13:40, predavalnica Kabinet 30 - tajništvo


vsi zagovori