Back to top

Predstavitev

Center Filozofske fakultete za pedagoško izobraževanje je bil ustanovljen 1978. leta z namenom, da skrbi za pedagoško izobraževanje in izpopolnjevanje (bodočih) učiteljev, ga usklajuje in povezuje s prakso.

Osnovno vodilo je bilo ves čas razvijanje in uveljavljanje sodobnih aktivnih oblik dela, ki izhajajo iz izkušenj in ki naj bi jih udeleženci prenesli v vsakdanjo učno prakso.

Poslanstvo Centra kot organizacijske enote fakultete je s strokovnim in raziskovalnim pristopom razvijati kakovostno, sodobno, raziskovalno podprto pedagoško izobraževanje učiteljev na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja ter razne oblike izpopolnjevanja za strokovno rast diplomantov na vseh študijskih področjih fakultete.

 
CPI deluje na področjih:

  • programov za izpopolnjevanje izobrazbe,
  • programov profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
  • izobraževanja s področja visokošolske didaktike,
  • tečajev tujih jezikov in izpitov iz znanja tujih jezikov,
  • izobraževanja s področja mentoriranja študentov na praksi,
  • koordinacije projektov EU,
  • koordinacije sistema tutorstva na fakulteti,
  • koordinacije priprave letnega poročila o kakovosti in sistema kakovosti na fakulteti,
  • mednarodnega sodelovanja, organizacije pedagoških konferenc in poletnih šol  ter
  • založništva publikacij s področij dejavnosti Centra.

Kontakti  Centra za pedagoško izobraževanje

Naslov

 

Center za pedagoško izobraževanje
Filozofska fakulteta
Aškerčeva cesta 2
1000 Ljubljana
Uradne ure 11.00–13.00 (ponedeljek–petek)
Soba 508 (5. nadstropje)
Predstojnica red. prof. dr. Cirila Peklaj
Vodja službe Luka Hrovat
T: 01 241 10 46
E: luka.hrovat@ff.uni-lj.si

Samostojna strokovna delavka

Urška Gruden
T: 01 241 10 48
E: ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Samostojna strokovna delavka dr. Mojca Leskovec
T: 01 241 10 47
E: mojca.leskovec@ff.uni-lj.si
Samostojna strokovna delavka Mihaela Hojker
T: 01 241 10 49
E: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si