Back to top

 

Celoletni jezikovni tečaji

 

SEZNAM JEZIKOV

Filozofska fakulteta v študijskem letu 2020/21 razpisuje tečaje iz skupno 30 klasičnih in modernih jezikov: albanščine, angleščine, arabščine, bolgarščine, češčine, francoščine, hrvaščine, italijanščine, japonščine, kitajščine, korejščine, latinščine, madžarščine, makedonščine, nemščine, nizozemščine, norveščine, nove grščine, perzijščine, poljščine, portugalščine, romunščine, ruščine, slovaščine, srbščine, stare grščine, stare indijščine (sanskrta), španščine, švedščine in turščine. Izvajajo jih ustrezno usposobljeni predavatelji in predavateljice z dolgoletnimi izkušnjami. 

 

VRSTE TEČAJEV

Splošni tečaji potekajo na začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni ravni, ki se delijo na podravni. Poleg tečajev splošnega jezika se pri modernih jezikih razpisujejo tudi tečaji konverzacije. Tečaji se izvajajo v skupinah od pet do 15 udeležencev in udeleženk, obsegajo 60 ur ter potekajo enkrat tedensko med ponedeljkom in četrtkom v poznih popoldanskih oz. večernih urah na srečanjih po 90 minut. Udeleženke in udeleženci ob redni udeležbi, tj. vsaj 70% prisotnosti, po zaključku tečaja prejmejo potrdilo o udeležbi.

 

RAVNI TEČAJEV

Če jezikovnega tečaja na Filozofski fakulteti še niste obiskovali in tako ne veste, katera skupina bi vam ustrezala, predlagamo, da se pri modernih jezikih za začetek samoocenite po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira (SEJO), nato pa v spodnji razpredelnici preverite, kateri ravni ustreza posamezna skupina:

Skupina

Raven SEJO

začetna

A1

nadaljevalna 1

A2.1

nadaljevalna 2

A2.2

izpopolnjevalna 1

B1.1

izpopolnjevalna 2

B1.2

izpopolnjevalna 3

B2.1

izpopolnjevalna 4

B2.2

konverzacija

B1/B2

konverzacija plus

B2/C1

VPIS V TEČAJE

Jezikovni tečaji se v študijskem letu 2020/21 pričnejo v tednu od 19. do 22. oktobra, vpis pa je mogoč do četrtka, 15. oktobra. Na URNIKU izberite želeni jezik ter vrsto in ustrezno raven tečaja, nato pa izpolnite spletno PRIJAVNICO. Dijaki in dijakinje ter študenti in študentke prijavnici priložite tudi skenirano kopijo potrdila o vpisu za šolsko/študijsko leto 2020/2021; če potrdila še nimate, pa ga lahko naknadno posredujete prek e-pošte. Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 15 udeležencev in udeleženk, se bodo prijave zaprle, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

 

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Udeleženci/Udeleženke

Cena za 60-urni tečaj

dijaki in dijakinje, redni študenti in študentke 1. in 2. stopnje Univerze v Ljubljani, študenti in študentke 3. stopnje Univerze v Ljubljani

239,00 €

drugi udeleženci in udeleženke

359,00 € 

Cene vsebujejo 22% DDV. Ena ura traja 45 minut, med urama je 5-minutni odmor.

V primeru prijave 3 ali 4 udeležencev se tečaj izvede v obsegu treh četrtin prvotno predvidenih ur, cena pa ostane enaka.

Učbeniki in delovni zvezki niso vključeni v ceno tečaja. Tečaji prav tako ne vključujejo preverjanja znanja. Izpite iz znanja tujih jezikov pa je sicer možno opravljati na Centru za pedagoško izobraževanje na Filozofski fakulteti. 

 

SPLOŠNI POGOJI

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. Po prijavi nimate pravice do odstopa od pogodbe po 12. točki petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov. Odjave kljub temu sprejemamo, vendar najkasneje osem dni pred začetkom tečaja pisno po e-pošti na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si. V primeru, da se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih tečaja ne izvedemo; o tem bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.

Če bi bili v primeru množičnega pojava nalezljive bolezni (npr. COVID-19) sprejeti omejevalni ukrepi, ki bi lahko otežili ali onemogočili izvedbo tečaja na fakulteti, si pridržujemo pravico, da tečaj izvedemo na daljavo (prek spleta). Udeleženke in udeleženci bodo o takšnem načinu izvedbe obveščeni takoj, ko bi prišlo do navedenih okoliščin. Zaradi drugačnega načina izvedbe udeleženke in udeleženci niso upravičeni odstopiti od pogodbe ali zahtevati znižanja že plačane kotizacije. Z oddajo elektronske prijavnice pristajate na navedene pogoje in potrjujete, da imate tehnične možnosti tečaj spremljati tudi na daljavo (tj. osebni računalnik, ki je opremljen vsaj z avdiopovezavo (slušalke/zvočniki) in internetno povezavo).

 

DODATNE INFORMACIJE

Za več informacij in svetovanje nam pišite na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si ali pa nas v času uradnih ur, tj. od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00, pokličite na tel. št. 01 241 1047.