Back to top

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2020 (24.–25. september 2020, Inštitut za novejšo zgodovino Privoz 11, Ljubljana)

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT), Inštitut za novejšo zgodovino (INZ) ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI bodo 24. in 25. 9. 2020 organizirali konferenco Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, ki se ponaša z več kot 20-letno tradicijo, tematsko širitev na digitalno humanistiko pa smo uvedli leta 2016. Rok za oddajo prispevkov za konferenco JTDH2020 je podaljšan do 1. junija 2020, po potrebi bodo konferenco izvedli virtualno (v tem primeru bo konferenca brezplačna za vse avtorje prispevkov in vse udeležence), zbornik pa bo v vsakem primeru objavljen v skladu s predvideno časovnico.

 

Na konferenco vabijo raziskovalce, ki delujejo v različnih disciplinah in metodoloških okvirih. Vabijo prispevke z naslednjih področij:

- govorne in druge eno- in večjezične jezikovne tehnologije

- digitalno jezikoslovje: prevodoslovje, korpusno jezikoslovje, leksikologija in leksikografija, standardizacija

- digitalna humanistika in zgodovinopisje, literarne vede, etnologija, muzikologija, kulturna dediščina, umetnost ter arheologija

- digitalna humanistika v izobraževanju in digitalna publicistika.

Dobrodošli so prispevki, ki predstavljajo smernice, raziskave, dobre prakse, projekte in rezultate na teh področjih. V sklopu konference bodo tudi vabljeni predavanji, študentska sekcija ter paneli o aktualnih temah, povezanih s konferenco. Uradna jezika konference bosta slovenščina in angleščina.

 

Navodila za prispevke

Za konferenco zbirajo tako razširjene povzetke kot tudi polne prispevke. Razširjeni povzetki bodo objavljeni v knjižici povzetkov, polni prispevki pa v konferenčnem zborniku, ki bo ob začetku konference objavljen na konferenčni spletni strani pod licenco Creative Commons. Avtorjem prepuščajo odločitev, ali bodo razširjeni povzetek oz. polni prispevek v recenziranje oddali anonimizirano ali ne. Razširjeni povzetki naj bodo dolgi do 2-4 strani, polni prispevki pa 6-8 strani. Predloge za prispevke in več informacij o oddaji prispevkov najdete na konferenčni spletni strani: www.sdjt.si/jtdh-2020

Po konferenci bodo avtorje izbranih člankov povabili, da svoje prispevke iz JTDH 2020 razširijo za posebno angleško številko revije Slovenščina 2.0. Revija je indeksirana v informacijskem servisu Scopus. Vsak od izbranih prispevkov bo recenziran po običajnem recenzentskem postopku revije.

 

Pomembni datumi

- 15. 05. 2020 rok za prispevke/povzetke
- 19. 06. 2020 rok za recenzije
- 29. 06. 2020 obvestilo o sprejetju prispevka/povzetka
- 01. 09. 2020 oddaja končnega prispevka/povzetka
- 15. 09. 2020 dokončan zbornik
- 24. in 25. 09. 2020 konferenca
 

Registracija

- Kotizacija: redni udeleženci 80 EUR, študenti, soavtorji in udeleženci brez prispevka brezplačno

- Rok za prijavo: 31. 8. 2020

- Več informacij in prijavni obrazec najdete na konferenčni spletni strani: www.sdjt.si/jtdh-2020

 


Poletna šola Izboljševanje sociologije - krepitev sociologov / Enhancing Sociolgy - Strenghtening Sociologists

Evropsko sociološko združenje (ESA - European Sociological Association) organizira letošnjo poletno šolo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Poletna šola z naslovom Izboljševanje sociologije - krepitev sociologov / Enhancing Sociolgy - Strenghtening Sociologists bo potekala 21. in 22. septembra 2020. Rok za prijave je 1. marec 2020.

Več

 

This year's ESA PhD Summer School Enhancing Sociology - Strengthening Sociologists will take place at the University of Ljubljana in Slovenia, 21-22 September 2020.

Read the Call for Application - deadline: 1st March 2020.

 


Vabilo na konferenco »Spol in spoštovanje: strategije kultiviranja razlik«

Filozofska fakulteta in Komisija za slovenski jezik v javnosti pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti sta 23. oktobra 2018 organizirali okroglo mizo »Jezik in spol«, na kateri so povabljeni govorniki in govornice razpravljali o spolno občutljivi rabi jezika. Povod za okroglo mizo je bil sklep Senata Filozofske fakultete o izmenični rabi moške in ženske slovnične oblike za vse spole v pravilnikih Filozofske fakultete. Posnetek okrogle mize si lahko ogledate na povezavi.

14. novembra 2019 bosta Filozofska fakulteta in Komisija za slovenski jezik v javnosti pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti organizirali celodnevno interdisciplinarno konferenco »Spol in spoštovanje: strategije kultiviranja razlik«. Na konferenci bomo naslovili isto temo, razpravljavkam in razpravljavcem pa bo omogočala več prostora za pojasnitev svojih pogledov, rezultatov raziskav, možnih rešitev in podobno. Izhodiščno vprašanje konference je, kako lahko v slovenskem jeziku zagotovimo uporabo spolno občutljivega jezika. Kakšne možnosti ponuja slovenski jezik za tovrstno rabo? Katere prakse so dobre in sprejemljive, katere so manj zaželene? V kolikšni meri si lahko pomagamo s tujimi jeziki? Kakšne so dobre tuje prakse, ki jih lahko prenesemo v slovenski jezik? Ker vprašanje spolno občutljive rabe jezika ni zgolj jezikoslovno vprašanje, k sodelovanju na posvetu vabimo tudi raziskovalke in raziskovalce z drugih področij, kot so sociologija, antropologija, filozofija itn.

Posvet bo potekal v obliki referatov (15 do 20 minut), združenih v vsebinske sklope, ki jim bo sledila razprava. Organizatorici posveta načrtujeta tudi izdajo znanstvenega zbornika, v katerem bodo zbrani referati s posveta.

Pomembni datumi:

Rok za oddajo povzetka referata (dolžina povzetka: do 1500 znakov s presledki), ki šteje kot prijava na konferenco: 30. 9. 2019. Povzetek s svojimi kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov: spol@ff.uni-lj.si.

Rok za povratno informacijo avtoricam in avtorjem: 10. 10. 2019.

Konferenca: 14. 11. 2019 v prostorih SAZU.

Konferenca je brez kotizacije.

Vljudno vas vabimo k aktivnemu sodelovanju na konferenci.

Vabilo

 


Fail better! Philosophical Summer School

Organisers: Faculty of Arts, University of Ljubljana

Venue: Faculty of Arts, Ljubljana, Slovenia

Date: 26–30 August 2019

 

The summerschool which is to take place at the end of August 2019 is part of celebrations of the 100th anniversary of the founding of Ljubljana University. The celebration is a very good occasion for the University to present its achievements and its current activities, and in this framework the Faculty of Arts wants to provide an international platform for three prominent internationally renowned scholars who will fully engage themselves in presenting their new work. During the five days of its duration the program will offer two sessions per day, each session consisting of a lecture with ample time for discussion. Each of the lecturers will give three extensive lectures with one common session to conclude the program, thus ten sessions in all. The number of participants is limited to 120.

The title is taken from the famous quote by Samuel Beckett, “Try again. Fail again. Fail better.” (Worstward Ho) The title points to a stark sense of failure of critical thought and of emancipatory politics, given the rise of new populism, the emergence of previously unthinkable figures of leaders, the looming social and economic contradictions, the apocalyptic perspectives of global and ecological catastrophes etc. The failure is a starting point that instigates a new engagement of thought.

The three lecturers have long formed a group which has become internationally known as ‘the Ljubljana School’, and the program will to start with revisit some of the basic assets that have constituted the presuppositions of the group, and then bring them to the actuality of the present turmoil.

More information on the conference


(English version below)

Mednarodna konferenca: Na vzhod! LGBTQ+ književnost v Vzhodni Evropi

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in ŠKUC najavljata mednarodno konference o LGBTQ+ književnosti v Vzhodni Evropi, ki bo potekala 25. in 26. oktobra 2018 v Ljubljani.

Neštete kulturne in zgodovinske transformacije zmeraj in neizbežno sooblikujejo LGBTQ+ življenja, prav tako pa neizbrisno vplivajo na LGBTQ+ pisanje in branje. Danes se morda zdi, da je LGBTQ+ književnost že del večinskega toka in da je zaradi družbenega razvoja v zadnjem času postala zaželena potrošniška dobrina. Tudi vpliv LGBTQ+ teorije in prakse je splošno priznan in dodobra institucionaliziran. Vsaj na Zahodu.

Kako pa je na Vzhodu? Kako sta se LGBTQ+ literarna produkcija in literarna veda razvijali v Vzhodni Evropi? Ali domnevno liberalni Zahod in manj prijazni Vzhod ločuje nekakšna rožnata zavesa? Zakaj je Vzhodna Evropa (videti) manj sprejemajoča, kar zadeva seksualno in spolno nenormativnost? Ali je bilo vedno tako? In kako se to kaže v književnosti?

Kakšno je po več desetletjih razvoja LGBTQ+ literarne vede, ki sicer večinoma resda izhaja z Zahoda, stanje v Vzhodni Evropi?

Tema konference je LGBTQ+ književnost v Vzhodni Evropi.

 

Program konference

 

Več informacij o konferenci.


Call for papers - International conference: Go East! LGBTQ+ Literature in Eastern Europe

 

Organisers: Faculty of Arts, University of Ljubljana, and ŠKUC Ljubljana, Slovenia

Venue: Faculty of Arts, Ljubljana, Slovenia

Date: 25–26 October 2018

Abstract submission deadline: 31 March 2018

 

LGBTQ+ lives have always and unavoidably been shaped by the innumerable cultural and historical transformations which have also had an indelible influence on LGBTQ+ writing and reading. Today, due to the remarkable progress made in recent years, it may seem that LGBTQ+ literature has been safely mainstreamed and commodified. Moreover, the impressive work of LGBTQ+ theorists and writers has been widely recognised and institutionalised. At least in the West.

What about the East? How have LGBTQ+ literary production and scholarship developed in Eastern Europe? Has there been a pink curtain separating the supposedly liberal West from the less than welcoming East? Why is Eastern Europe (perceived as) less accepting of sexual and gender non-normativity? Has it always been like that? And how does that show in literature?

After decades of LGBTQ+ literary studies, mostly originating in the West, what is the state of affairs in Eastern Europe?

The conference will focus on LGBTQ+ literature from Eastern Europe, both contemporary and past.

 

Conference program

 

More information on the conference.

 


Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2018

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 20. 9.–21. 9. 2018

www.sdjt.si/jtdh-2018/

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT) ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI 20. in 21. 9. 2018 organizirajo konferenco “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”, ki se ponaša z več kot 20-letno tradicijo, tematsko širitev na digitalno humanistiko pa smo uvedli leta 2016.

 

Tematska področja konference

Na konferenco vabimo raziskovalce, ki delujejo v različnih disciplinah in metodoloških okvirih. Vabimo prispevke z naslednjih področij:

  • govorne in druge eno- in večjezične jezikovne tehnologije;
  • digitalno jezikoslovje: prevodoslovje, korpusno jezikoslovje, leksikologija in leksikografija, standardizacija;
  • digitalna humanistika in zgodovinopisje, etnologija, muzikologija, kulturna dediščina, umetnost ter arheologija;
  • digitalna humanistika v izobraževanju in digitalna publicistika.

Dobrodošli so prispevki, ki predstavljajo smernice, raziskave, dobre prakse, projekte in rezultate na teh področjih. V sklopu konference bodo tudi vabljena predavanja, študentska sekcija ter paneli o aktualnih temah, povezanih s konferenco.

Avtorje izbranih člankov bomo povabili, da svoje prispevke iz JTDH 2018 razširijo za posebno angleško številko revije Prispevki za novejšo zgodovino. Revija je indeksirana v informacijskem servisu Scopus. Vsak od izbranih prispevkov bo recenziran po običajnem recenzentskem postopku in ga bo potrebno pripraviti v skladu s smernicami, ki jih najdete v navodilih za avtorje.

Rok za oddajo prispevka ali razširjenega povzetka: 01. 04. 2018.

 

Več informacij