Back to top

Študentska organizacija Filozofske fakultete

 

Primarna dejavnost UO ŠOFF (Upravni odbor Študentske organizacije Filozofske fakultete) je skrb za interesne dejavnosti študentk_ov na različnih področjih (izobraževanje, kultura, mednarodno sodelovanje ipd.). V praksi to pomeni, da UO ŠOFF skrbi za večje, fakultetne dogodke in projekte (npr. Rdeča nit, Študentski dnevi, Filofest, Panathenaia – simpozij feminizma), medtem ko se na posameznih oddelkih obštudijske dejavnosti večinoma organizirajo v društvih ali preko tutorstva, UO ŠOFF pa te dogodke sofinancira.

UO ŠOFF predstavlja tudi nekakšno neformalno koordinacijo študentskih društev znotraj Filozofske fakultete.  Tako fakultetni kot oddelčni projekti, so nekaj, pri čemer lahko sodeluje vsak_a študentka_t Filozofske fakultete.  Upravni odbor se sestaja na sejah, ki se jih lahko udeleži vsak_a študentka_t.

Sestava UO ŠOFF:

21 predstavnic_kov oddelkov

2 poslanki_ca v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani

1 predstavnica_k ŠSFF (Študentskega sveta Filozofske fakultete).

 

UO ŠOFF tako sestavlja 24 članic_ov. Za študentke_e posameznih oddelkov je pomembna informacija, da ima vsak oddelek  v UO ŠOFF eno_ega predstavnico_ka.

Mandat članic_ov UO ŠO FF traja dve leti.

 

Na predsedstvo UO ŠOFF se lahko obrnete na uo.soff@gmail.com. Dejavnosti UO ŠOFF pa so vidne v zavihku "aktualno" in na facebook strani: Študentska organizacija Filozofske fakultete UL