Back to top

 

Študentska društva

 

Oddelek Ime društva Spletna stran, el. naslov
Anglistika in amerikanistika ŠTUDENTSKO ANGLISITČNO IN AMERIKANISTIČNO DRUŠTVO (ŠAAD)

Facebook page

drustvo.saad@gmail.com

Arheologija ŠTUDENTSKO ARHEOLOŠKO DRUŠTVO (ŠAD)

www.strgalka.si 
studentsko.arheolosko.drustvo@gmail.com

Azijske in afriške študije SINOLOŠKO DRUŠTVO YUAN www.yuan.si
info@yuan.si
Bibliotekarstvo, inf. znanost in knjigarstvo SEKCIJA ŠTUDENTOV BIBLIOTEKARSTVA PRI ZVEZI BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE www.ff.uni-lj.si/fakulteta/studentske_strani/bibliotekarstvo/ 
Etnologija in kulturna antropologija  ŠTUDENTSKA SEKCIJA KULA www.kula.si
kulaorg@gmail.com
Filozofija ŠTUDENTSKO FILOZOFSKO DRUŠTVO www.zofofili.si
sfddrustvo@gmail.com
Geografija DRUŠTVO MLADIH GEOGRAFOV SLOVENIJE

www.dmgs.org 
egea.ljubljana@gmail.com

Germanistika s skandinavistiko in z nederlandistiko KLUB ŠTUDENTOV ANGLISTIKE IN GERMANISTIKE (KŠAG)

www.germanistika.net
allemaniak@gmail.com
 (časopis Allemaniak)

Klasična filologija ŠTUDENTSKA SEKCIJA DAHŠ www.dahs.si
philologus.mojforum.si
 (forum študentov)
Muzikologija ŠTUDENTSKA SEKCIJA SLOVENSKEGA MUZIKOLOŠKEGA DRUŠTVA slomuzdru@gmail.com (kontaktni naslov)
Pedagogika in andragogika DRUŠTVO ŠTUDENTOV ANDRAGOGIKE IN PEDAGOGIKE (DŠAP)

www.dsap-drustvo.si
http://dsap.mojforum.si/ (forum študentov)

Prevajalstvo  

 

Primerjalna književnost in lit. teorija DŠPK - Društvo študentov primerjalne književnosti

https://www.facebook.com/dspk4/

komparativist.si@gmail.com

Primerjalno in splošno jezikoslovje   www.makephpbb.com/jezikoslovje (forum študentov)
Psihologija DRUŠTVO ŠTUDENTOV PSIHOLOGIJE SLOVENIJE

www.dsps.si
psihoforum.mojforum.si
 (forum študentov)
info.dsps@gmail.com

Romanski jeziki in književnosti KLUB ROMANISTOV SOFIE

Spletna stran društva SOFIE na Facebooku
Forum društva SOFIE (forum študentov) 
klub.romanistov.sofie@gmail.com

Slavistika   www.slavistika.net
Slovenistika

ŠTUDENTSKA SEKCIJA PRI SLAVISTIÈNEM DRUŠTVU SLOVENIJE

slovenistika.wordpress.com (slovenistični blog)
www.centerslo.net/slvnforum/forums.asp (forum 1) 
slovenistika.forumotion.net/index.htm (forum 2)

Sociologija ŠTUDENTSKO SOCIOLOŠKO DRUŠTVO SOCIOPATIJA

www.sociologija.si/sociopatija 
http://www.sociologija.14.forumer.com/index.php(forum študentov)

Umetnostna zgodovina DRUŠTVO KUNSTHISTERIK

kunsthisterik.net
kunsthisterik@gmail.com

Zgodovina DRUŠTVO ISHA

www.isha-ljubljana.org
filofaxzgodovina.mojforum.si (forum študentov) 
isha.ljubljana@gmail.com