Back to top

Kaj je tutorstvo?

 

Tutorstvo je organizirana pomoč študentom in študentkam. Študentom želimo olajšati vključevanje v univerzitetno okolje in jim svetovati pri študiju kot tudi pri reševanju morebitnih problemov, s katerimi se soočajo. Zato ima vsak/-a bruc/-ka svojega/-o tutorja/-ko.  

 

Sistem tutorstva na FF

Ker imamo na FF aktivnih zelo veliko tutorjev in tutork, za učinkovito izvajanje tutorstva potrebujemo koordinatorje in koordinatorke. Vsak oddelek ima oddelčnega/-o koordinatorja/-ko tutorjev/-k študentov/-k, ki spremlja delo tutorjev in tutork.

Na fakultetni ravni delujejo:

 

Namen tutorstva

 

Namen tutorskega sistema na FF je ustvariti pogoje za:

  • organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija;
  • krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in FF kot celoto;
  • uspešnejše vključevanje študentov v univerzitetno okolje;
  • reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnimi potrebami;
  • izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija.

 

Več informacij o tutorstvu

 

Več informacij lahko dobiš pri koordinatorjih in tutorjih, prav tako pa tudi: