Back to top

Tutorstvo za študente s posebnim statusom

To je posebna oblika tutorstva, ki se izvaja za vse študente in študentke FF, ne glede na letnik. Gre za pomoč gibalno oviranim študentom/-kam, slepim in slabovidnim ali pa gluhim in naglušnim v smislu dostopa, pomoči pri pisanju zapiskov, dogovarjanju s profesorji glede opravljanja izpitov, podpore, svetovanja in podobnega, torej pri aktivnostih, ki jih študenti/-ke brez pomoči ne morejo opraviti.

 

Koordinatorka tutorjev za študente s posebnim statusom:
MAŠA PUPAHER

 

V sodelovanju z vodstvom FF in tehnično-gospodarskim sektorjem FF se trudimo tudi za izboljšanje pogojev v smislu odpravljanja fizičnih ovir, omogočanju dostopa do računalnikov posebej za te študente/-ke (npr. računalnik z braillovo vrstico), omogočanju parkiranja ter za lažjo orientacijo slepim in slabovidnim študentom/-kam po fakulteti. Delo je zelo raznoliko, saj se posamezni študenti/-ke srečujejo z zelo različnimi ovirami in težavami.

Tutorji študentov s posebnim statusom: