Back to top

 

Priznanja študentom Filozofske fakultete za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja 

 

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani s podeljevanjem priznanj za najboljšo doktrosko disertacijo spodbuja znanstvenoraziskovalno dejavnost študentov fakultete na doktorskem študiju. 

Mentorji doktorskih študentov lahko do 21. oktobra tekočega leta na dekanatu fakultete vložijo predloge za priznanje za doktorske disertacije, ki so jih študenti uspešno zagovarjali v zaključenem študijskem letu. Za priznanje pridejo v poštev disertacije, za katere so bili po zagovoru vsi člani komisije za ocenjevanje soglasni, da disertacijo predlagajo za priznanje in to potrdijo s podpisom obrazca predloga.

 

Rok za oddajo del v letošnjem letu je 21. oktober 2020.

 

Za vse informacije se lahko obrnete na Kristino Zajc Božič, sam. strokovno delavko za spremljanje dejavnosti fakultete, na elektronski naslov: kristina.zajc-bozic@ff.uni-lj.si ali na tel. št. 01/241 12 16.