Back to top

 

Raziskovalci

Fakulteta se z okoli 450 registriranimi raziskovalci ter strokovnimi in tehničnimi sodelavci aktivno vključuje v raziskovalno delo v okviru temeljnih, aplikativnih, razvojnih domačih in mednarodnih projektov. Ti so v pod okriljem Znanstvenoraziskovalnega inštituta združeni znotraj 13 raziskovalnih skupin:

0581-001 Filozofija pri Znanstvenem inštitutu
0581-002 Muzikologija pri Znanstvenem inštitutu
0581-003 Zgodovinopisje pri Znanstvenem inštitutu
0581-004 Umetnostna zgodovina pri Znanstvenem inštitutu
0581-005 Etnologija pri Znanstvenem inštitutu
0581-006 Literarne vede pri Znanstvenem inštitutu
0581-007 Sociološke raziskave in kulturologija pri Znanstvenem inštitutu
0581-008 Psihološke raziskave pri Znanstvenem inštitutu
0581-009 Pedagoške in andragoške raziskave pri Znanstvenem inštitutu
0581-010 Geografske raziskave pri Znanstvenem inštitutu
0581-011 Jezikoslovje pri Znanstvenem inštitutu
0581-012 Arheologija pri Znanstvenem inštitutu
0581-013 Informacijska znanosti in bibliotekarstvo pri Znanstveno raziskovalnem inštitutu

Raziskovalne skupine se s svojo dejavnostjo vključujejo tako v programske skupine kot v ostale raziskovalne projekte pridobljene preko Evropske skupnosti, ministrstev in agencij ter neposrednih naročil iz gospodarstva.

Raziskovalno razvojna dejavnost raziskvovalcev poteka na različnih humanističnih in družboslovnih področjih:

 • antropologija
 • arheologija
 • etnologija
 • filozofija
 • geografija
 • informacijska znanost in bibliotekarstvo
 • jezikoslovje
 • kulturologija
 • literarne vede
 • muzikologija
 • psihologija
 • sociologija
 • umetnostna zgodovina
 • vzgoja in izobraževanje
 • in zgodovinopisje

Rezultate raziskovalnega dela dosegamo v sodelovanju s svojimi partnerji, med njimi so javni raziskovalni zavodi, mnogi visokošolski zavodi, negospodarske organizacije kot tudi gospodarstvo. Rezultate raziskovalnega dela predstavljamo na številnih znanstvenih konferencah.

O naši strokovnosti pričajo mnogi izvedeni projekti, ki smo jih izvedli v minulih letih. Oglejte si tekoče in reprezentativne zaključene raziskave.

 

Bibliografije raziskovalcev

Ključnega pomena pri prijavi projekta je urejenost bibliografije raziskovalca. Za vnos bibliografij zaposlenih raziskovalcev na Filozofski fakuleti v sistem COBISS.SI skrbijo bibliotekarji v knjižnicah OHK. Več... 

 

Raziskovalna obremenitev

Vodja projekta in izvajalci morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji.Več... 

 

Navodila za delo z eObrazci

Javna agencija za raziskovalno dejavnost za prijave projektov in poročanje o dosežkih od leta 2009 uporablja spletno aplikacijo eObrazci. Za vas smo pripravili kratek priročnik za delo z eObrazci in navodili za namestitev digitalnega potrdila.

 

Obrazci FF

Obrazci za poslovanje so dosegljivi na intranetu spletne strani Filozofske fakultete. Povezava do obrazcev.
PAZI!! Pred pričetkom izpolnjevanja obrazca preverite ali imate internetni brskalnik ustrezno nastavljen, saj v nasprotnem primeru ne boste mogli ustrezno natisniti predloga za naročilnico! Več na tej povezavi 

 

EFAMT

Easy Financial and Accounting Management Tool (EFAMT) je spletno orodje, ki ga Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete uporablja za finančno vodenje sredstev raziskovalnih projektov in druge raziskovalne dejavnosti. Aplikacija omogoča vodjem raziskovalnih projektov enostavno spremljanje finančnega stanja svojega projekta. Uporabniška navodila so objavljena na tej povezavi.

 

Uporabne povezave

Tu najdete nekaj koristnih povezav na spletne strani povezane z raziskovalnim delom.Več...