Back to top

Učiteljsko tutorstvo

 

VSAK visokošolski učitelj (pedagoški delavec) je TUTOR UČITELJ.

 

Koordinatorji učiteljev:

 • Oddelek za anglistiko in amerikanistiko: dr. Frančiška Lipovšek
 • Oddelek za arheologijo: dr. Simona Petru
 • Oddelek za azijske in afriške študije: dr. Mateja Petrovčič
 • Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo: dr. Mihael Kovač
 • Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo: dr. Peter Simonič
 • Oddelek za filozofijo: dr. Luka Omladič
 • Oddelek za geografijo: dr. Blaž Repe
 • Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko: dr. Janja Polajnar Lenarčič
 • Oddelek za klasično filologijo: dr. Matej Hriberšek
 • Oddelek za muzikologijo: dr. Aleš Nagode
 • Oddelek za pedagogiko in andragogiko: dr. Barbara Šteh
 • Oddelek za prevajalstvo: dr. Nataša Hirci
 • Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo: dr. Tone Smolej
 • Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje: dr. Tatjana Marvin
 • Oddelek za psihologijo: dr. Boštjan Bajec
 • Oddelek za romanske jezike in književnosti: dr. Meta Lah
 • Oddelek za slavistiko: dr. Namita Subiotto
 • Oddelek za slovenistiko: dr. Hotimir Tivadar
 • Oddelek za sociologijo: dr. Ana Vogrinčič Čepič
 • Oddelek za umetnostno zgodovino: dr. Beti Žerovc
 • Oddelek za zgodovino: dr. Bojan Balkovec

Učiteljsko tutorstvo je oblika tutorske dejavnosti, pri kateri visokošolski učitelji in sodelavci svetujejo študentom glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj, povezanih s študijem.

Učiteljsko tutorstvo je v celoti formalizirano zaživelo le na nekaterih oddelkih, vsak oddelek pa ima svojega oddelčnega koordinatorja, ki je dodatna vez med predstojnikom in študenti. Mnogo tutorskih dejavnosti pa profesorji opravijo v okviru svojih pedagoških obveznosti, še posebej vaj in seminarjev.