Back to top

 

Licenca Creative Commons zdaj tudi v slovenskem jeziku

Dobili smo uradni prevod licence Creative Commons, ki je nastajal v preteklih dveh letih pod vodstvom dr. Maje Bogataj Jančič.
Prevode si  lahko ogledate tukaj:

Version 4.0:

CC0: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.sl

 

 

Konferenca »Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti«, 18. junij 2020

RDA vozlišča Slovenije vabi na konferenco Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti, ki bo v četrtek, 18. junija 2020, potekala preko spleta.

Mednarodno združenje za raziskovalne podatke Research Data Alliance (RDA) s prostovoljnim udejstvovanjem svojih članov iz vsega sveta odpravlja ovire za deljenje raziskovalnih podatkov. Slovensko RDA vozlišče je bilo ustanovljeno kot stična točka med združenjem in slovenskimi deležniki s področja odprte znanosti. Dobro leto po vzpostavitvi vozlišča vas vabimo na konferenco, na kateri bomo povzeli dosedanje dosežke in naslovili vidike kulture deljenja odprtih podatkov v Sloveniji in evropskem raziskovalnem prostoru. Konferenca je namenjena raziskovalcem in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z odprto znanostjo in raziskovalnimi podatki.
 

Glavni poudarki konference bodo:

  • delovanje vozlišča in glavne usmeritve v obdobju vzpostavljanja,
  • projekt priprave politik za odpiranje raziskovalnih podatkov v slovenskem znanstvenem založništvu,
  • primeri dobrih praks ravnanja z raziskovalnimi podatki v slovenskem raziskovalnem prostoru,
  • Evropski oblak odprte znanosti (EOSC) z vidika raziskovalcev,
  • načrti za razvoj in podporo odprte znanosti v Sloveniji,
  • veščine in znanja za raziskovalce in podporne službe v raziskovanju,
  • slovenska skupnost odprte znanosti v prihodnosti.

 

Konferenca bo potekala preko spleta, za dostop pa se je treba prijaviti. Več informacij o dogodku je dostopnih na povezavi.

Vljudno vabljeni!

Objavljeno: 19. 5. 2020

 

E-knjiga Gaming the Metrics: Misconduct and Manipulation in Academic Research

 

 

 

 

 Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki, 

             28. januar 2020, Fakulteta za družbene vede UL

 

Konferenca, ki jo je 28. januarja 2020 organizirala Fakulteta za družbene vede UL, je predstavila podlage in rezultate delovne skupine za sodelovanje z znanstvenimi revijami, ki deluje v okviru RDA (Research Data Alliance) vozlišča Slovenije. Predstavniki uredništev štirih sodelujočih revij so prikazali potek svoje izkušnje in prenovo politik revij, v zadnjem delu konference pa so se slovenski raziskovalci in uredniki srečali na okrogli mizi ob pogovoru o razlogih, spodbudah in ovirah pri uveljavljanju odprtih podatkov. 

 

GRADIVO S KONFERENCE:

Janez Štebe (FDV UL): Izhodišča pilotnega projekta RDA vozlišča Slovenije: Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki

Špela Arhar Holdt (FRI UL), Vojko Gorjanc (FF UL), Tomaž Erjavec (IJS): Revija Slovenščina 2.0 in smernice RDA

Sonja Bezjak: Smernice za oblikovanje politik znanstvenih založb

Dunja Legat (UKM): Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki: pregled zgledov po svetu

Dimitrij Mlekuž Vrhovnik: Documenta praehistorica

Andrej Pančur (INZ): Prispevki za novejšo zgodovino

Janez Štebe (FDV UL): Priporočila RDA skupin v zvezi z znanstvenimi revijami in raziskovalnimi podatki​

Združenje Research Data Alliance in RDA vozlišče Slovenija; predstavitev dejavnosti

Martina Kerec (FSD UL), Vera Grebenc, (FSD UL): Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki Arhiv družboslovnih podatkov

Objavljeno: 4. 2. 2020

 

Odprta znanost, 23. 1. 2020, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

 

Komisija za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani ter nacionalna točka OpenAIRE-Advance sta organizirali delavnico o odprti znanosti, ki je potekala 23. januarja 2020 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, z neposrednim prenosom na spletu. 

 

GRADIVO S KONFERENCE:

Patrick Brenier, Evropska komisija, Direktorat za raziskave in inovacije: Prehod v sistem odprte znanosti: od vizije k delovanju

mag. Urban Krajcar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020

Dr. Wainer Lusoli, Evropska komisija, Direktorat za raziskave in inovacije: Od vizije k delovanju: Evropski oblak odprte znanosti

Dr. Tony Ross-Hellauer, Projekt OpenAIRE2020: OpenAIRE e-infrastrukture za odprto znanost

Patrick Brenier, Evropska komisija, Direktorat za raziskave in inovacije: Odprti raziskovalni podatki v kontekstu evropske politike in Obzorja 2020

Dr. Marijan Beg, University of Southampton: Virtualno raziskovalno okolje OpenDreamKit

Dr. Jonathan P. Tennant, Imperial College London: Mi smo generacija Odprtost

Objavljeno: 4. 2. 2020

 

E-knjiga CREATIVE COMMONS for Educators and Librarians

Objavljeno: dec. 2019

 

Konferenca »Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji« in Delavnica za raziskovalce

14. in 15. november 2019, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, Maribor

 

 

14. novembra 2019 se je v Mariboru, v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, odvila konferenca na temo odprte znanosti. Odprt dostop do rezultatov javno financiranih raziskav je eden izmed temeljev krepitve raziskovalne odličnosti ter dolgoročne vzdržnosti javnega financiranja raziskovalnega področja. Trenutno v Sloveniji v celoti še nimamo vzpostavljene infrastrukture za objave podatkov na FAIR način, kar bo posebej z novim sklicem Obzorje Evropa postalo obvezno. Prav tako bo to zahteval novi ZRRD (Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti).

Konferenci je sledila dvodnevna delavnica o odprti znanosti za akademsko osebje in raziskovalce, na kateri so udeleženci spoznali načela za odgovorno deljenje podatkov po načelih FAIR, načrte ravnanja z raziskovalnimi podatki, odprto strojno opremo, odprte sisteme recenziranja in odprti dostop. Delavnico so vodili priznani strokovnjaki iz Slovenije in tujine.

 

GRADIVO S KONFERENCE:

Sebastian Dahle: Demonstrating experience in developing a research data management plan: needs for services, tools and policies

Tomaž Erjavec: CLARIN

Janez Štebe, Sonja Bezjak, Brigita Bočkaj, Irena Vipavc Brvar: Delovanje nacionalnega izvajalca področnih podatkovnih storitev za družboslovje v evropski infrastrukturni enoti CESSDA

Brina Klemenčič: Odprta znanost: kje smo? predstavitev vprašalnika NI4OS-Europe

Janez Jeretina: Primer podatkovnih zbirk na Kmetijskem inštitutu Slovenije

Bernarda Korez, Jerneja Grašič: Objavljanje v odprtem dostopu?

Dunja Legat: Nacionalne iniciative odprte znanosti: primeri dobrih praks

Dunja Legat: Novo obdobje sodelovanja: predstavitev projekta Ni4OS

Dunja Legat: Odprti in FAIR podatki: načrti projekta NI4OS-Europe

Milan Ojsteršek: Dopolnitev repozitorijev nacionalne infrastrukture odprtega dostopa s funkcionalnostmi podatkovnega arhiva za velepodatke

Benjamin Paffhausen: Open Hardware in Science a practical approach

Andrej Pančur: Raznoliki metapodatkovni standardi in podatkovni formati v humanistiki: izzivi in rešitve pri vzpostavljanju certificiranega podatkovnega središča za digitalno humanistiko

Miro Pušnik: Pomen raziskovalnih podatkov pri vrednotenju znanstvenega dela

Ana Slavec: Presentation of Research Data Alliance

Irena Vipavc Brvar: Ravnanje z raziskovalnimi podatki o ljudeh

Objavljeno: nov. 2019

 

Odprti dostop v humanistiki

22. maj 2018, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

 

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je 22. maja 2018 pod okriljem Znanstvene založbe potekal simpozij z naslovom Odprti dostop v humanistiki. Organizatorja srečanja, Filozofska fakulteta (UL) in Univerza v Ljubljani (partner projekta OpenAIRE o evropski infrastrukturi odprtega dostopa do rezultatov raziskav), sta z vabljenimi gosti osvetlila problematiko razvoja raziskovalne infrastrukture s področja humanistike in posredno tudi družboslovja.

Več o konferenci najdete na spletni strani Znanstvene založbe FF.