Back to top

 

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je osrednja slovenska ustanova, ki razvija celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika.

 

Sestavlja ga osem programov:

Poleg naštetih programov dejavnosti Center sodeluje pri številnih domačih in mednarodnih projektih, v njegovem okviru se tudi raziskovalno razvija področje slovenščine kot drugega/tujega jezika.

 

https://centerslo.si/

 

 
Predstojnica CSDTJ red. prof. dr. Simona Kranjc
E-naslov:  simona.kranjc@ff.uni-lj.s
   

Vodja strokovne službe CSDTJ

asist. dr. Damjan Huber
Telefon: 01 241 86 76
E-naslov: damjan.huber@ff.uni-lj.si
   
Tajništvo CSDTJ Brigita Zahirović
Telefon: 01 241 86 48
E-naslov:

brigita.zahirovic@ff.uni-lj.si

 

 

Slovenščina na tujih univerzah

Vodja programa  dr. Mojca Nidorfer Šiškovič 
Telefon:  01 241 86 75
E-naslov:  mojca.nidorfer-siskovic@ff.uni-lj.si
   
Samostojni strokovni delavec asist. dr. Damjan Huber
Telefon:  01 241 86 76
E-naslov:  damjan.huber@ff.uni-lj.si

 

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture

Samostojna strokovna delavka  dr. Mojca Nidorfer Šiškovič 
Telefon:  01 241 86 75
E-naslov:  mojca.nidorfer-siskovic@ff.uni-lj.si
   
Vodja programa  asist. dr. Damjan Huber
Telefon:  01 241 86 76
E-naslov:  damjan.huber@ff.uni-lj.si

 

Simpozij obdobja

Samostojna strokovna delavka  dr. Mojca Nidorfer Šiškovič 
Telefon:  01 241 86 75
E-naslov:  mojca.nidorfer-siskovic@ff.uni-lj.si
   
Vodja programa  asist. dr. Damjan Huber
Telefon:  01 241 86 76
E-naslov:  damjan.huber@ff.uni-lj.si

 

Izpitni center

Vodja programa

dr. Ina Ferbežar
Telefon: 01 241 86 73
E-naslov: ina.ferbezar@ff.uni-lj.si
 
Samostojna strokovna delavka

Petra Likar Stanovnik

(nadomešča jo Mateja Eniko

mateja.eniko@ff.uni-lj.si)

Telefon: 01 241 86 74
E-naslov: petra.likarstanovnik@ff.uni-lj.si
 
Samostojna strokovna delavka

Neža Kočevar

Telefon: 01 241 86 47
E-naslov:

neza.kocevar@ff.uni-lj.si

   
Samostojna strokovna delavka Katja Krajnc
Telefon:  
E-naslov: katja.krajnc@ff.uni-lj.si

 

 

Tečaji slovenščine

Vodja programa

Jana Kete Matičič

Telefon: 01 241 86 77
E-naslov: jana.ketematicic@ff.uni-lj.si
 
Vodja lektorjev

Tanja Jerman

Telefon: 01 241 86 44
E-naslov: tanja.jerman@ff.uni-lj.si
 
Samostojna strokovna delavka Tjaša Alič
Telefon: 01 244 20 63
E-naslov: tjasa.alic@ff.uni-lj.si

 

Samostojna strokovna delavka Katja Kralj​
Telefon: 051 416 260
E-naslov: katja.kralj@ff.uni-lj.si
   
Samostojna strokovna delavka Melita Vešner
Telefon: 051 416 260
E-naslov: melita.vesner@ff.uni-lj.si
   
Samostojna strokovna delavka Brigita Vuga
Telefon: 051 416 260
E-naslov: brigita.vuga@ff.uni-lj.si

 

 

Izobraževanje

Vodja programa

Matej Klemen
Telefon: 01 244 20 63
E-naslov: matej.klemen@ff.uni-lj.si

 

 

Založništvo

Vodja programa

mag. Mateja Lutar

Telefon: 01 241 86 49
E-naslov: mateja.lutar@ff.uni-lj.si

 

 

Slovenščina za otroke in mladostnike

Vodja programa

dr. Mihaela Knez

Telefon: 01 241 86 88
E-naslov: mihaela.knez@guest.arnes.si
 

Samostojna strokovna delavka

dr. Damjana Kern Andoljšek

Telefon: 01 241 86 72
E-naslov: damjana.kernandoljsek@ff.uni-lj.si